Přehled akcí ve školním roce 2019/2020

Září  - slavnostní zahájení školního roku
 - Jičín - město pohádky - vystoupení dramatického kroužku
 - návštěva Úřadu práce v Jičíně (9. třída)
 - společný výlet rodičů, žáků a vyučujících
 - okrskové a okresní kolo ve stolním tenise

Říjen  - plenární schůze a třídní schůzky rodičů (4. 10. 2018)
 - soutěž Ekomládě v Hořicích
 - sběr papíru
 - turnaj ZŠ v malé kopané
 - zahájení plaveckého výcviku (2. a 3. třída)
 - návštěva Klicperova divadla v Hradci Králové (2. stupeň)
 - přírodovědný klokan

Listopad  - divadelní představení pro 1. stupeň
 - projektový den - Náš kraj
 - výtvarná dílna se ZŠ Libštát
 - rej skřítků s lampionovým průvodem
 - rozsvícení vánočního stromečku

Prosinec  - Mikuláš ve škole
 - soutěž v SŠTaŘ Hlušice
 - projektový den - Etická výchova "Dobré skutky"
 - předvánoční vystoupení na Brdě, ve Staré Pace a v Levínské Olešnici
 - vánoční besídka pro žáky školy

Leden  - bruslařský kurz (1. stupeň)
 - školní kola olympiád (Čj, Aj, D), poznávání živočichů
 - školní kolo Pythagoriády (5. třída)

Únor  - lyžařské závody v Nové Pace
 - soutěž pro žáky 8. a 9. tříd na SŠGS Nová Paka
 - školní karneval
 - účast v jazykových olympiádách (okresní kola)
 - bruslařský kurz (2. stupeň)

Březen  - dopravní výchova ve 4. třídě
 - návštěva Klicperova divadla v Hradci Králové (2. stupeň)
 - matematický klokan
 - lyžařský výcvik (2. stupeň)
 - projektový den - 80. výročí okupace Německem
 - okrskové kolo poznávání živočichů

Duben  - tělovýchovná akademie pro 1. stupeň
 - sběrové dny
 - Novopacký slavíček
 - zápis žáků do 1. třídy
 - Den Země - projektový den
 - přehlídka sborů - Jarní koncert v Nové Pace
 - okresní kolo Pythagoriády

Květen  - školní a okresní kolo poznávání rostlin
 - sportovní soutěže, atletický čtyřboj
 - přehlídka pěveckých sborů v Nové Pace
 - zájezd žáků 5. třídy do Německa
 - dopravní výchova (praktická část)

Červen  - sportovní soutěže
 - školní výlety podle ročníků
 - jarní vystoupení žáků školy pro rodiče
 - pasování prvňáčků na čtenáře
 - cyklovýlet 8. a 9. třídy
 - návštěva Národního technického muzea a Muzea čokolády
 - jarní vystoupení žáků školy pro žáky
 - projektový den - Ochrana člověka za mimořádných událostí
 - školní sportovní olympiáda
 - rozloučení s žáky 9. ročníku

© Ing. Marek Štumpf

Hlavní stránka Úvod Organizace roku ŠVP, dokumenty
Akce
Archiv akcí Comenius Erasmus+ Projekty Rozvrh 1. st Rozvrh 2. st Zaměstnanci Jídelníček Třídy Družina Kontakty Historie PaySecCup