Organizace školního roku

Zahájení vyučování ve školním roce 2019 / 2020 je v pondělí 2. září 2019.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.

Ve druhém pololetí bude vyučování ukončeno v úterý 30. června 2020.

Zápis žáků do 1. ročníku je stanoven na pátek 17. dubna 2020.


Třídní schůzky

3. 10. 2019 15:30 hodin
(čtvrtek)
plenární schůze rady rodičů, úvodní třídní schůzky,
zvolení třídních důvěrníků, schválení příspěvků rady rodičů,
organizační záležitosti, seznámení se školním řádem,
doplňující volby do ŠR
16. 1. 2020 15:30 hodin
(čtvrtek)
společné třídní schůzky, hodnocení chování a prospěchu
za první pololetí, aktuální informace pro rodiče,
plánované akce ve druhém pololetí, zimní sportovní kurzy,
volba povolání
11. 6. 2020 15:30 hodin
(čtvrtek)
společné třídní schůzky, hodnocení chování a prospěchu
za druhé pololetí, školní výlety a exkurze, informace
k závěru školního roku

Vždy po skončení třídních schůzek se sejde výbor Rady rodičů v ředitelně školy.


Informativní schůzky pro rodiče se žáky

19. 11. 2019
26. 11. 2019
informace třídních učitelů a vyučujících za 1. čtvrtletí
(hodnocení žáků společně s rodiči)
(I. stupeň od 15:00 h, II. stupeň od 15:30 h)
21. 4. 2020
28. 4. 2020
informace třídních učitelů a vyučujících za 3. čtvrtletí
(hodnocení žáků společně s rodiči)
(I. stupeň od 15:00 h, II. stupeň od 15:30 h)

Vyučující budou podávat informace ve svých kmenových třídách nebo v určených učebnách formou individuálních konzultací (hodnocení, sebehodnocení) společně se žáky.


Prázdniny

Podzimní prázdniny 29. 10. - 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020
Pololetní prázdniny 31. 1. 2020
Jarní prázdniny 3. 2. - 9. 2. 2020
Velikonoční prázdniny 9. 4. - 10. 4. 2020
Letní prázdniny 1. 7. - 31. 8. 2020


Pedagogické rady

1. čtvrtletí 14. 11. 2019
1. pololetí 23. 1. 2020
3. čtvrtletí 16. 4. 2020
2. pololetí 23. 6. 2020
Závěrečná 30. 6. 2020

© Ing. Marek Štumpf

Hlavní stránka Úvod
Organizace roku
ŠVP, dokumenty Akce Archiv akcí Comenius Erasmus+ Projekty Rozvrh 1. st Rozvrh 2. st Zaměstnanci Jídelníček Třídy Družina Kontakty Historie PaySecCup