Organizace školního roku

Zahájení vyučování ve školním roce 2021 / 2022 je ve středu 1. září 2021.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 3. února 2022.

Ve druhém pololetí bude vyučování ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Zápis žáků do 1. ročníku v naší škole proběhne během dubna 2022.


Třídní schůzky

30. 9. 2021 15:30 hodin
(čtvrtek)
plenární schůze rady rodičů, úvodní třídní schůzky,
zvolení třídních důvěrníků, schválení příspěvků rodičů,
organizační záležitosti, seznámení se školním řádem,
volby do ŠR na období 2021-2023
13. 1. 2022 15:30 hodin
(čtvrtek)
společné třídní schůzky, hodnocení chování a prospěchu
za první pololetí, aktuální informace pro rodiče,
plánované akce ve druhém pololetí, zimní sportovní kurzy,
volba povolání
16. 6. 2022 15:30 hodin
(čtvrtek)
společné třídní schůzky, hodnocení chování a prospěchu
za druhé pololetí, školní výlety a exkurze, informace
k závěru školního roku

Vždy po skončení třídních schůzek se sejde výbor Rady rodičů v ředitelně školy.


Informativní schůzky pro rodiče se žáky

18. 11. 2021
25. 11. 2021
informace třídních učitelů a vyučujících za 1. čtvrtletí
(hodnocení žáků společně s rodiči)
(I. stupeň od 15:00 h, II. stupeň od 15:30 h)
19. 4. 2022
26. 4. 2022
informace třídních učitelů a vyučujících za 3. čtvrtletí
(hodnocení žáků společně s rodiči)
(I. stupeň od 15:00 h, II. stupeň od 15:30 h)

Vyučující budou podávat informace ve svých kmenových třídách nebo v určených učebnách formou individuálních konzultací (hodnocení, sebehodnocení) společně se žáky.


Prázdniny

Podzimní prázdniny 27. 10. a 29. 10. 2021
Vánoční prázdniny 23. 12. 2021 - 2. 1. 2022
Pololetní prázdniny 4. 2. 2022
Jarní prázdniny 21. 2. - 27. 2. 2022
Velikonoční prázdniny 14. 4. 2022
Letní prázdniny 1. 7. - 31. 8. 2022


Pedagogické rady

1. čtvrtletí 11. 11. 2021
1. pololetí 25. 1. 2022
3. čtvrtletí 21. 4. 2022
2. pololetí 23. 6. 2022
Závěrečná 30. 6. 2022

© Ing. Marek Štumpf

Hlavní stránka Úvod
Organizace roku
ŠVP, dokumenty Akce Archiv akcí Comenius Erasmus+ Projekty Rozvrh 1. st Rozvrh 2. st Zaměstnanci Jídelníček Třídy Družina Kontakty Historie PaySecCup