Školní družina

Součástí ZŠ je školní družina, která doplňuje výchovné a vzdělávací poslání.
Školní družina je určena pro žáky 1. stupně ZŠ.

Školní družina má 3 oddělení:1. oddělení - Markéta Fléglová         2. oddělení - Alena Žáčková         3. oddělení - Dana Munzarová

Provoz ŠD:

Ranní: 6:15 – 7:35
Odpolední: 11:35 – 16:00

Telefon do ŠD:

Telefon po dobu provozu družiny: 731 680 322

Úplata za ŠD:

Úplata ŠD je splatná bankovním převodem na účet školy, a to 2x za rok za období:
září–leden (do 15. 10.) a únor–červen (do 15. 2.)

Částka za pololetí: 500,- Kč
Číslo účtu: 1163363329/0800
Variabilní symbol: dostanete na začátku školního roku – vlepeno do notýsku

Fotogalerie


© Ing. Marek Štumpf